10. výročie OZ Preveda v znamení ocenenia tímových hráčov

Preveda.sk

Preveda.sk

VIII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov pokračuje s podporou spoločnosti BASF.

Občianske združenie PREVEDA organizuje v dňoch 5.5. – 6.6.2016 v poradí VIII. ročník unikátnej konferencie pod názvom „Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov“.

Globálna chemická spoločnosť BASF už po piatykrát poskytuje absolútnemu víťazovi konferencie finančnú podporu na rozvoj jeho vedeckých cieľov.

Bratislava, 12.5.2016 – Občianske združenie PREVEDA usporadúva v dňoch 5.5. − 6.6.2016, v poradí VIII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov. Jedinečným a inovatívnym spôsobom organizovaná konferencia zameraná na vybrané obory prírodných, lekárskych a chemických vied je určená mladým vedeckým pracovníkom, PhD. študentom a študentom VŠ.

Konferencia poskytuje možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať odborné štúdie, viesť interaktívnu diskusiu, hodnotiť jednotlivé príspevky a navyše publikovať svoje štúdie v recenzovanom zborníku príspevkov. Projektom Interaktívnej konferencie sme naštartovali cyklus vysoko erudovaných konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň majú za cieľ napomôcť k udržaniu vzdelanostnej úrovne ako i k zefektívneniu štúdia našej mladej vedeckej obce.

OZ PREVEDA každý ročník vyhlasuje víťazov jednotlivých sekcií, ako i celkového víťaza konferencie, ktorému udeľuje tzv. cenu PREVEDY. Hlavnou výhrou aktuálneho VIII. ročníka Interaktívnej konferencie je i tentokrát účelovo viazaná finančná podpora na rozvíjanie vedeckých cieľov víťaza, ktorú do súťaže venovala spoločnosť BASF, generálny partner projektu. OZ PREVEDA pri príležitosti svojho 10. výročia ozvláštnila aktuálny ročník o ďalšie prestížne ocenenie tímových hráčov. Kvalitný vedecký tím a spolupráca sú alfou a omegou pre úspešné zvládnutie akejkoľvek i najnáročnejšej vedeckej problematiky. OZ Preveda dlhoročne smeruje svoje aktivity k možnostiam získania nových zaujímavých spoluprác, ktoré umožnia jednotlivým tímom získať významné informácie a vysoko hodnotné výsledky. „Pri príležitosti 10-tich rokov pôsobenia OZ Preveda sme sa preto rozhodli oceniť „špeciálnou cenou“ autorský tím, ktorého príspevok vznikol na základe úspešnej spolupráce a spoločne prezentuje zaujímavý a vysoko kvalitný výskum,“ dodal Ing. M Ferko z Občianskeho združenia PREVEDA.

Už piaty rok stojíme po boku občianskeho združenia v pozícii generálneho partnera a finančne podporujeme mladých vedcov v ich pozoruhodnej a náročnej ceste za poznaním s cieľom prispievať k zlepšeniu spoločnosti. V BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť a sme presvedčení, že práve ich kontinuálna a dlhodobá podpora je kľúčová pri dosahovaní vytýčených cieľov. Aj tento rok sa tešíme na všetky zaslané vedecké práce a vopred ďakujeme účastníkom konferencie za ich snahu a prínos,“ povedala Edita Hippová, konateľka spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.

Spolupráca Občianskeho združenia Preveda so spoločnosťou BASF je výborná ukážka ako efektívne a priamo podporiť vedecké snaženie mladej vedeckej obce. Vytvorenie vhodných podmienok pre výskum a experimentálnu prácu je základný pilier pre následnú prezentáciu dosiahnutých špičkových výsledkov. Účastníci konferencie sa každoročne prezentujú vysoko hodnotnými odbornými štúdiami a odvádzajú kus úctyhodnej a kvalitnej práce, za čo im patrí obrovský obdiv a uznanie.

Veríme, že tento moderný spôsob vzdelávania ponúkne opäť množstvo skvelých originálnych prác a zaujímavých diskusií. Jednotlivé príspevky sa kumulujú v stále narastajúcej databáze abstraktov v elektronickom zborníku, ktorý ponúka nespočetné množstvo aktuálnych a užitočných vedeckých informácií,“ dodal Ing. M. Ferko z Občianskeho združenia PREVEDA.

Interaktívne prostredie konferencie je otvorené odbornej, ale i širokej verejnosti. Využite tento priestor moderného vzdelávania, zapojte sa do odbornej diskusie, hodnotenia ako i do procesu vytvárania nových zaujímavých spoluprác. Prostredie interaktívnej konferencie nájdete na web stránke: www.preveda.sk

O Občianskom združení PREVEDA

Občianske združenie PREVEDA vzniklo spojením ľudí, ktorí majú snahu pretvárať spoločnosť, v ktorej žijeme, za účelom prispieť v čo najväčšej miere k jej zlepšeniu, poukázať na jej nedostatky a spoločne sa pokúšať o ich riešenie. Sme nápomocní v oblasti vzdelávania, kultúry, osvety, sociálnej výchovy. Máme ambície osloviť prevažne mladšiu generáciu, ľudí ktorí majú podobné zmýšľanie a už v rannom veku im napomôcť k ich osobnému rozvoju, k ich budúcemu úspechu, vzdelaniu a všeobecnému prehľadu, na čo najvyššej úrovni. Rok 2016 je pre združenie významný nie len z hľadiska 10-teho výročia, teší nás i nominácia organizátorov podujatia na jedno z najprestížnejších ocenení v rámci Slovenskej Akadémie Vied SR, cenu SAV za popularizáciu vedy.

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 112 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do piatich segmentov: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roku 2015 dosiahla BASF obrat viac ako 70 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese http://www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2015 mala spoločnosť BASF na Slovensku 190 zamestnancov a v roku 2015 dosiahla obrat vo výške 142 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Obrázok použitý z galérie webstránky preveda.sk – ročník 2015

O autorovi Pozrieť všetko

admin