KategóriaZ médií

Rozpoznanie prasknutého tesnenia hlavy valcov

Valce, servis a údržba

Správna údržba je kľúčom k dlhej životnosti moderných motorov. Napriek tomu sa občas vyskytnú poruchy, pričom jednou z najzávažnejších komplikácií môže byť poškodené tesnenie hlavy valcov. V tomto článku vám poskytneme rady, ako identifikovať tento problém. Hoci sú moderné motory pomerne spoľahlivé, v prípade poškodenia tesnenia hlavy valcov sa situácia stáva kritickou. Toto poškodenie môže ovplyvniť chladenie alebo mazanie motora v závislosti od jeho charakteru, čo môže viesť k závažným následkom. Ak máte podozrenie, že vaše tesnenie je poškodené, je dôležité sa s tým okamžite vysporiadať. Nahradiť tesnenie hlavy valcov nie je lacné a môže sa pohybovať v niekoľkých stovkách eur. Ignorovanie tohto problému však môže viesť k ešte vyšším nákladom, a to v dôsledku rizika úplného poškodenia motora. Rovnako dôležitá je aj pravidelná kontrola a údržba na predchádzanie týmto problémom. Výmena chladiacej kvapaliny a oleja je nevyhnutná pre udržanie motora v optimálnom stave. Dodržiavanie správnej prevádzky a vyhýbanie sa preťaženiu motora môže prispieť k jeho dlhšej životnosti.

Ako identifikovať základné symptómy?

V bloku motora sa nachádzajú olejové a chladiace vedenia, ktoré prechádzajú cez tesnenie do hlavy valcov. Ak je tesnenie poškodené, môže dôjsť k zmiešaniu oleja a chladiacej kvapaliny, čo môže mať za následok problémy s chladením a mazaním motora.

Chybné tesnenie sa prejavuje rôznymi znakmi. V chladiacej kvapaline môžu byť viditeľné stopy oleja, alebo naopak, chladiaca kvapalina sa môže nachádzať v oleji. Kontrola trvá len niekoľko sekúnd. Stačí otvoriť kapotu motora a skontrolovať príslušné otvory. Ak sú v chladiacej kvapaline prítomné stopy oleja, na vnútornej strane viečka a v nádržke sa objaví svetlá pena alebo olejovitá emulzia. Hnedé škvrny v kvapaline môžu byť ďalším príznakom. Pri kontrole oleja je potrebná väčšia pozornosť, ak zbadáte vodu na meracej tyčinke.

Je dôležité si uvedomiť, že poškodené tesnenie môže vážne ovplyvniť funkčnosť motora. Preto je nevyhnutné pravidelne kontrolovať tieto systémy a pri akomkoľvek podozrení na problém vyhľadať odbornú pomoc.

Ďalším symptómom môže byť náhle zvýšenie spotreby oleja, čo naznačuje, že olej preniká do chladiaceho systému. Ešte vážnejším problémom je prítomnosť chladiacej kvapaliny v olejovom systéme, čo môže viesť k zníženiu účinnosti chladenia a hrozbe prehriatia motora. Voda v oleji tiež zhoršuje jeho mazacie vlastnosti, čo môže spôsobiť poškodenie ložísk a vačkového hriadeľa. V zdravom motore by nemuselo byť potrebné dopĺňať chladiacu kvapalinu. Ak sa však začne znižovať a nezistíte žiadny únik, je dôležité skontrolovať, či sa kvapalina nedostala do olejového okruhu.

Poškodené tesnenie hlavy valcov nemusí ovplyvniť len zmiešanie prevádzkových kvapalín, ale môže aj unikať z motora alebo do spaľovacej komory. Prítomnosť vlhkosti alebo oleja pod hlavou valcov môže naznačovať únik z motora. Iným príznakom môže byť preniknutie oleja alebo chladiacej kvapaliny do spaľovacej komory, čo sa prejavuje bielym dymom z výfuku pri vyparení vody alebo modrastým dymom pri vyparení oleja. Odlíšenie farby výfukových plynov môže byť v prípade poškodeného tesnenia viditeľné pri vyššom zaťažení motora.

Je dôležité venovať pozornosť týmto symptómom a pri prvých podozreniach na poruchu vyhľadať odbornú pomoc, aby sa predišlo vážnym poškodeniam motora. Pravidelná údržba a kontrola sú nevyhnutné pre zachovanie správneho fungovania motorového systému.

Najčastejšie dôvody poškodenia hlavy valcov a jej tesnenia

Tesnenia hlavy valcov by v ideálnom prípade mali vydržať po celú životnosť vozidla. Avšak v praxi môžu byť poškodené v dôsledku vysokého tepelného zaťaženia motora, ako napríklad nefunkčného ventilátora, termostatu alebo vodného čerpadla. Ďalšie príčiny môžu zahŕňať nízku hladinu chladiacej kvapaliny alebo použitie nesprávnej nemrznúcej zmesi. Dlhodobé odstavenie vozidla, nesprávne uťahovanie skrutiek hlavy valcov alebo nekvalitná montáž, obzvlášť ak nie je dostatočne vybrúsená spojovacia plocha medzi blokom motora a hlavou valcov, môžu tiež škodiť tesneniam. Agresívna jazda vodiča, ktorá spôsobuje výrazné prehrievanie motora, môže tiež prispieť k poškodeniu tesnenia.

Pri prvých príznakoch problému je dôležité okamžite reagovať a vyhľadať odbornú pomoc, aby sa predišlo ďalším komplikáciám. Pravidelná údržba a starostlivosť o chladiaci systém sú nevyhnutné pre dlhšiu životnosť tesnenia a bezproblémový chod motora.

Potenciálne škody

Nepodceňujte dôsledky poškodeného tesnenia hlavy valcov. Vstup veľkého množstva vody do spaľovacej komory môže spôsobiť tzv. vodný ráz. Tlaková vlna, ktorú vytvára pohyb piestu, môže poškodiť rôzne časti motora, napríklad deformovať ojnice. Ak olej prenikne do chladiacej kvapaliny, môže sa vedenie upchať, čo vedie k zapečeniu motora. Najmenej závažným dôsledkom je výrazný pokles výkonu a nepravidelný chod motora.

Pravidelná kontrola a údržba chladiaceho systému je dôležitá na minimalizáciu rizika poškodenia tesnenia hlavy valcov. Odborná prehliadka vozidla a včasná identifikácia príznakov problému môžu predísť závažnejším následkom a drahým opravám. Pri akýchkoľvek podozreniach na poškodené tesnenie je vhodné vyhľadať mechanika, aby sa problematika dôkladne preskúmala a prípadné opravy vykonali včas.

Prečo je oprava príliš drahá a nečinnosť predražuje

Niekto zručnejší by sa mohol pokúsiť vymeniť tesnenie sám, ale pre väčšinu ľudí to znamená návštevu servisu. Dôležité je vyhľadať odborníka na opravy, pretože nesprávna demontáž hlavy valcov môže spôsobiť drahé škody. Demontáž hlavy valcov musí prebiehať presne podľa predpísaného postupu, vrátane správneho utiahnutia skrutiek v danom poradí. Výmena tesnenia vyžaduje tiež použitie kvalitných náhradných dielov a správnych tesniacich materiálov, pretože nízka kvalita môže spôsobiť nové úniky.

Výmena tesnenia hlavy valcov môže trvať od troch do desiatich hodín v závislosti od typu motora, a celkové náklady sa pohybujú v rozmedzí niekoľkých stoviek eur, najčastejšie cez 500 eur. Náklady sa môžu zvýšiť, ak sa zistí deformácia dotykovej plochy medzi hlavou valcov a blokom motora. Tieto plochy musia byť starostlivo vybrúsené, aby nedošlo k netesnosti a následným problémom.

Diely samotné nie sú príliš drahé, ale najväčším faktorom nákladov je pracovný čas. Po demontáži hlavy valcov je odporúčané vymeniť aj skrutky hlavy valcov, olej a chladiacu kvapalinu. Vzhľadom na to, že demontáž hlavy valcov zahŕňa aj odstránenie rozvodového remeňa, odporúča sa jeho výmena. To znamená výmenu celej sady rozvodovej súpravy, s nákladmi medzi 200 a 300 eur v závislosti od servisu a dielov.

Pri demontáži hlavy valcov je tiež vhodné skontrolovať ventilovú vôľu a prípadne ju upraviť a vymeniť tesnenia. Dôležité je tiež skontrolovať prítomnosť trhlín na hlave valcov prostredníctvom špeciálneho zariadenia, ktoré pod tlakom strieka farbenú kvapalinu.

Zakladáte spoločnosť? Nezabudnite na ochrannú známku!

Nový office a ochranná známka

Cieľom každej spoločnosti je zviditeľniť sa – mať svoju tvár, vyniknúť produktmi alebo službami a odlíšiť sa od konkurencie. Nie je ľahké vytvoriť sofistikovanú spoločnosť, ktorá funguje vo všetkých smeroch. Čo však môže byť jednoduché, je, že vám nápad ukradnú. Preto buďte pred založením spoločnosti obozretní a chráňte svoj názov, logo alebo dokonca ochrannú známku svojich výrobkov a služieb. Len tak si môžete byť istí, že o svoju spoločnosť neprídete.

Čo je ochranná známka a ako ju chrániť?

Ochranná známka je právny nástroj, ktorý zaručuje, že nikto iný nemôže legálne prevziať vaše logo, slogan, džingel, výrobok, službu alebo dokonca farbu či tvar vašej značky. Zabezpečíte si tak svoj duchovný majetok nielen na národnej úrovni, ale môžete si vybrať aj európsku alebo medzinárodnú platnosť. O ochrannú známku môžete požiadať ako právnická alebo fyzická osoba na Úrade priemyselného vlastníctva, kde vám po vyplnení rôznych formulárov, predložení dokumentov, správnom výbere jednej zo 45 tried, absolvovaní schvaľovacieho procesu a zaplatení všetkých poplatkov bude ochranná známka pridelená na obdobie 10 rokov.

Môžete však použiť aj oveľa jednoduchšiu formu, a to s pomocou špecializovaných spoločností. Napríklad portál Patentoid sa postará o celý proces od A po Z, a to úplne online bez akejkoľvek osobnej návštevy – stačí vyplniť formulár žiadosti online, odoslať splnomocnenie a zaplatiť objednávku. Potom už len počkáte, kým sa vykoná vyhľadávanie, vytvorí a schváli žiadosť, a keď Úrad priemyselného vlastníctva známku schváli, môžete ju hrdo používať. Proces schvaľovania úradmi môže trvať šesť mesiacov, ale odo dňa podania správne vyplnenej žiadosti je vaša ochranná známka platná.

Aké sú náklady na ochrannú známku?

Ak uvažujete o ochrannej známke svojej firmy, určite vás bude zaujímať cena ochrannej známky. Závisí to od toho, kde chcete ochrannú známku zaregistrovať. Hoci sa cena za národnú registráciu na portáli Patentoid vrátane všetkých služieb môže zdať vysoká, mali by ste však vedieť, že investícia sa vám oplatí. Nedovoľte, aby vám niekto ukradol váš ťažko vybudovaný podnik, a v prípade akýchkoľvek právnych sporov týkajúcich sa vašej značky budete mať vždy navrch.

Aké vykurovacie telesá poznáme

Zelené kúrenie

Pripravujeme sa na zimu. Najmä v novostavbách, ale aj pri veľkých prerábkach vyberáme spôsob vykurovania domácnosti, ktorý nám má vydržať desaťročia. Pozeráme nielen na vstupnú investíciu, ale najmä na prevádzkové náklady a problémy s tým spojené. Dá sa povedať len jedno – každý spôsob kúrenia má svoje pre aj proti. V poslednom čase však „proti“ niektorým spôsobom vzrastá.

Plynový kotol. Obľúbený spôsob kúrenia, ide o ľahký a okamžitý spôsob, máme vybudovanú infraštruktúru, plyn je lacný, netvorí emisie a podobne. Niektorí ľudia sa plynu obávajú, ale aj tak ide o dominujúcu metódu u nás.

Tepelné čerpadlo. Veľmi šikovný spôsob vykurovania – brať teplo z okolia a meniť ho na teplo v domácnosti. Tento spôsob je ekologický a moderný, vyžaduje však istú starostlivosť, poctivo zateplenú stavbu a zopár znalostí o problematike.

Solárny ohrev. Ďalšia zelená technológia, ktorej hlavná achilova päta spočíva v tom, že vtedy keď potrebujeme najviac tepla (v zime a v noci), produkujú solárne panely najmene tepla. Ide o sofistikovaný spôsob ohrevu, ktorý je aj prevádzkovo lacný, ale súčasné technológie vyžadujú viacmenej kombináciu s inými zdrojom tepla, čiže väčšinou ide o lacné doplnkové kúrenie.

Kotol na biomasu. Biomasa ponúka vysokú výhrevnosť a istý čas sa u nás považovala za technológiu budúcnosti – drevo dokážeme obnovovať (samorejme, pelety môžu byť aj z iného materiálu). Musíte sa však starať o kurivo, čistiť kotol, pravidelne kontrolovať komín a iné zariadenia.

Kotol na tuhé palivo. Drevo, brikety, uhlie, koks – v minulosti veľmi rôzne spôsoby kúrenia, dnes majú jednu vec spoločnú: pália fosílne palivá, pričom posledné dve možnosti nie sú obnoviteľn zdroje a vždy pri pálení vznikajú emisie – dym, prach, toxické látky.

Plynové alebo olejové ohrievače. Pravdepodobne nimi nebude vykurovať veľkú domácnosť, ale ide o veľmi účinné kúrenie s mnohými výhodami, tieto ohrievače môžu byť prenosné a používať sa aj na nepravdepodobných miestach (napríklad na terasách). Ide však viacmenej o doplnkové kúrenie, kde si musíte zaobstarávať pravidelne palivo.

Elektrické ohrievače. Ak potrebujete okamžitý ohrev vody (napríklad do kúpelne), najľahšie je siahnuť po tradičnom elektrickom prietokovom ohrievači. Ak ho prevádzkujete len občas a nie na veľké miestnosti, ide o vďačný pomocný zdroj tepla.

Infračervené panely. Táto technológia je relatívne nová a ešte nie je na potrebnej úrovni – môžete mať isté poruchy a problémy s kalkuláciou nákladou. Panely nezohrievajú vzduch, ale steny a nábytok. V určitých podmienkach však ide o skvelý spôsob vykurovania, ktorý sa v budúcnosti vývojom zlepší.

4 kroky pre správnu starostlivosť o mastnú pleť

Čistá pleť

Mastná pleť má typické znaky, ktorými sú najmä: rozšírené póry, lesk, čierne bodky či tvorba akné. Starostlivosť o tento typ pleti môže byť náročný, pamätajte však, že nie nemožný. So správne zvolenými produktmi zaručene môžete docieliť krásnu a zdravú pleť.

  1. Čistenie pleti

Najdôležitejším krokom starostlivosti o mastnú pleť je čistenie ráno aj večer. Na čistenie môžete použiť čistiaci olej alebo čistiaci gél. Ráno po umytí stačí pleť jemne a šetrne očistiť tonikom, večer je dôležité dokonalé a precízne odlíčenie make-upu a nečistôt z pleti. Dôležité je, aby vám produkt nespôsoboval svrbenie či začervenanie pokožky.

  1. Hydratovanie pleti

Po dôkladnom vyčistení a neutralizácii pH pleti vďaka toniku nasleduje hydratovanie. Mastná pleť potrebuje taktiež hydratovať. Najčastejšou chybou je prílišné vysušovanie. Tomu sa zaručene treba vyhnúť. Ak budete pleť vysušovať, žľazy budú produkovať ešte viac kožného mazu. Zamerajte sa na hydratovanie pleti pomocou kyseliny hyalurónovej či krémami pre mastnú pleť. Takéto krémy majú spravidla ľahkú textúru.

  1. Exfoliácia pleti

Odstránenie odumretej pokožky pomáha k celkovému zlepšeniu pleti. Exfoliáciu poznáme ako ,,píling“. Existujú rôzne formy pílingu – mechanický, enzymatický či chemický píling. Enzymatický píling je veľmi šetrným typom pílingu, a preto je vhodný aj pre citlivú, aknóznu či mastnú, problematickú pleť. Píling sa odporúča 2 až 3 krát týždenne.

  1. Pleťové masky

Pleťové masky sa stali obľúbenkyňami medzi ženami aj mužmi a môžeme ich považovať za nevyhnutnosť pri starostlivosti o pleť. Maska dodáva pokožke vysoko koncentrované aktívne látky a vitamíny. Pravidelné používanie masky zjemňuje veľké póry, zlepšuje textúru pokožky, absorbuje prebytočný maz a uvoľňuje upchaté póry. Pre mastnú pleť je najvhodnejšia detoxikačná maska a hydratačná maska aspoň 2x do týždňa.

Pri starostlivosti o mastnú pleť je najdôležitejšia pravidelnosť. Okrem pravidelnej pleťovej rutiny je dôležitý aj zdravý jedálniček a dostatočný pitný režim. Kombinácia zdravého životného štýlu, vhodnej životosprávy a kvalitných kozmetických produktov vás privedie ku želanému výsledku – k zdravej a krásnej pleti.

Hygge – životný štýl. Ako ho dosiahnúť a zlepšiť si život?

Hygge - životný štýl. Ako ho dosiahnúť a zlepšiť si život?

Aj na Slovensku sa čoraz viac udomácňuje dánsky spôsob života s príznačným názvom hygge, čo znamená útulnosť. V prenesenom slova zmysle teda ide o vytvorenie si útulnej atmosféry vo svojom príbytku, vďaka ktorej si môžete užívať život so svojimi blízkymi a priateľmi a tešiť sa z maličkostí. Čo k takémuto životnému štýlu patrí a dá sa praktizovať aj v našich domácnostiach?

Teplo a svetlo

Je vedecky dokázané, že pohľad na tancujúce plamene v nás vyvoláva pocit šťastia. Skúste si teda len tak posedieť pri krbe, prípadne si ho v domácnosti nahradiť sviečkami rôznych tvarov a veľkostí. Sviečku si zapáľte aj pri varení, čítaní alebo pri kúpaní. Okamžite pri týchto činnostiach dostanete pocit akéhosi luxusu. Počas chladných dní zasa siahnite po teplých prikrývkach (umelé kožušiny, robustné úplety, mäkká vlna,…) Teplo nedodajú len vám, ale aj celej miestnosti.

Sladké potešenia

Keďže Dánsko je severská krajina, hygge je zamerané nielen na útulnú, ale aj hrejivú domácu atmosféru. A čo zahreje lepšie, než chutný a teplý nápoj? Nemusí ísť len o kávu a čaj – dajte si napríklad aj varené víno či horúcu čokoládu s marshmallows. Ak pridáte pekné šálky alebo hrnčeky, štýlovú cukorničku či nádobu na smotanu, relaxačný zážitok bude o to intenzívnejší.

Nemusíte ani nikam chodiť, objavte tisíce ponúk v eshopoch online. Nezabudnite na zľavové kódy z webu KuponyZdarma.sk a ušetríte ešte viac, nájdete tak 4Home kupóny, zľavy na ASKO-nábytok, Merkury Market zľavový kód a mnoho ďalších. A dať si k tomu ešte nejaký koláčik, pečivo, domácu cukrovinku či čokoládu je pri hygge štýle dovolené.

Spomaľte, vypnite, odpojte sa

Hygge znamená aj nájsť si čas iba pre seba a svojich blízkych či rodinu. Nebojte sa teda na chvíľu vypnúť televíziu a počítač, odložiť mobil niekam, kde naňho nedosiahnete a spomaliť tak, že si budete užívať jednoduché veci.

Nájdite si napríklad čas na to, aby ste si s priateľmi pozreli dobrý film, užili si oddychový pobyt pre dvoch, či pomaznajte sa s partnerom alebo deťmi pod prikrývkami a vankúšmi. Ak si takúto chvíľku nájdete každý deň, máte nakročené k tomu, aby ste sa stali hygge šťastným človekom.

Zdroj: https://www.sferazdravia.sk/21-tipov-pre-lepsie-zdravie-a-jeho-udrzanie/

Ako zatepliť búdu pre psa

Psia búda

Od čias, keď sa vlk stal priateľom človeka, a z vlka vznikol pes, sme spohodlneli. Aj my, aj naše psy…Veď kdeže by naše staré mamy na dedinách chyrovali, že treba psiu búdu zatepliť. Nevadí, nezmenila sa len doba a my, ale aj naše psy, teda presnejšie tie, ktoré nechováme v interiéroch našich príbytkov, ale sme im postavili ich vlastné búdy. Čítajte, ako, prečo a čím treba zatepliť psiu búdu.

Čo potrebujeme

  • psa, ktorý nie je fajnový a nemá problém bývať v búde
  • búdu
  • náradie
  • zatepľovací materiál
  • chuť do práce
  • aspoň základnú zručnosť „level kutil“

Ako na to

Predpokladajme, že ste vášmu miláčikovi zhlobili elegantnú drevenú búdu. Nuž a drevo je materiál, ktorý nemôžeme zatepliť hocičím. Presnejšie, drevené stavby je vhodné zatepliť sklenou vatou, polystyrénom, alebo reflexnou fóliou.

Drevo ako prírodný stavebný materiál potrebuje „dýchať“ a vyžaduje prírodné zateplenie, teda niečo na minerálnej báze. Môžete použiť materiál, ktorý vám ostal zo zatepľovania chalupy, alebo kúpiť pre svojho štvornohého miláčika novú tepelnú izoláciu. Netreba kupovať celý bal – teda ak nezatepľujete búdu pre veľkého psa. Zateplené psie búdy sú v našich klimatických podmienkach nevyhnutnosťou pre väčšieho aj menšieho psa.

Zimy na Slovensku…

…bývajú kruté a naši štvornohí miláčikovia si zaslúžia teplé psie príbytky. Nevynechajme z toho aj mačky, ktorých domčeky pre mačky potrebujú byť tiež zateplené. Ak teda majú naši miláčikovia bývať v búdach, tak zateplených. Nuž a aby bola búda vášho štvornohého priateľa zateplená dokonale, nestačí zatepliť len steny, nezabudnite tepelne izolovať aj podlahu a strechu.