Ako splniť podmienky učiteľskej atestácie

Učiteľka

Atestácia nie je len záver vašej prípravy na kvalifikovanejšie učiteľské povolanie alebo prosté zvýšenie svojej pozície v platovej tabuľke. Pri atestácii dotvorí každý pedagóg alebo odborný zamestnanec svoj celkový profil a určí svoju budúcu dráhu, no najmä úroveň svojej odbornosti a zvolený stupeň v školstve.

Za žiadosť o atestáciu si od vás môže univerzita vypýtať poplatok. Je dobré si preštudovať Zákon o pedagogických zamestnancoch a Vyhlášku o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách (uvádzame skrátené názvy dotyčných predpisov). Vypracovanie práce podlieha tiež určitým zákonným termínom.

Logicky, atestáciu môžete vykonať len v tej kategórii, v ktorej ste boli pôvodne zaradený. Väčšinu času vám zaberie napísanie atestačnej práce a zloženie atestačnej skúšky. Podmienky, aby vám bolo umožnené pristúpiť k atestácii sú jasné: musíte byť vo svojej kariére samostatní a musíte mať dosiahnuté určité množstvo kreditov (štúdiom akreditovaných programov, ale napríklad aj tvorbou odborných publikácií). V súčastnosti je to 30 kreditov, ďaľších 30 kreditov môžete získať 60-hodinovým atestačným vzdelávaním.

Je treba si dať pozor na to, čo vám pri žiadosti uznajú a čo nie. Časť absolvovaného vzdelania vám môže byť pri atestácii naozaj nanič. Na druhej strane, uznajú vám kvalifikačnú skúšku za prvú a druhú atestáciu, rovnako ako aj rigoróznu prácu.

Učiteľka

Prvá atestácia je zameraná na tvorivé riešenia „denného vzdelávania“, nižšiu náročnosť spozorujete už pri nižšej požiadavky dodaných strán pri práci (vysokoškolské druhého stupňa okolo 25 strán, stredné odborné okolo 18 strán). Druhá atestácia je akosi vážnejšia, vedeckejšia, musíte už prejaviť inovácie a prísť s ozajstnými návrhmi zlepšenia vzdelávania. Tu už je počet strán 40 až 60 a vyžaduje sa veľká samostatnosť testovaného človeka.

K obhajobe svojej práce vás pripustia až po minimálne dvoch kladných recenziách. Ak ich nemáte, atestačná komisia môže vašu prácu zamietnuť. Našťastie – je tu stále možnosť opravy. Atestačná práca s vami pôjde celú kariéru.

Vypracovanie atestačnej práce by malo byť prakticky upotrebiteľné v profesijnom živote učiteľa. Pretože od čoho iného sa chcete odpichnúť, v „divočine“ medzi žiakmi? Je to malá príležitosť obyčajného jednotlivca v našom školstve zaviesť svoju malú reformu do celého systému.

Na záver ešte jedna dôležitá poznámka. Prejsť celým procesom atestácie neznamená koniec, naopak – je to iba začiatok. Pretože dobrý učiteľ sa vzdeláva celý život, denne sa pripravuje na nasledujúci deň v škole a preto jeho štúdium pred dôchodkom nikdy nekončí. Ostatne, preto sa celý proces nazýva kontinuálne vzdelávanie.

O autorovi Pozrieť všetko

admin