Ako správne a zodpovedne separovať odpad

Odpad separovanie

Separovanie odpadu dnes už nie je téma ako kedysi – každá obec poskytuje sadu nádob pre svojich obyvateľov.

I keď smutná štatistika hovorí, že viac ako polovica stále končí v spoločnom „komunále“ (čiže na skládke), ten kto separovať chce, ten to aj bez väčších prekážok robí. Tu je pár tipov ako triedenie odpadov:

 • Všetko začína už pri rozhodovaní v obchode a dnes už sú cesty ako môžeme nakupovať tovar s menším množstvom obalov (čo je hlavná zložka odpadu).
 • Umývať kelímky od jogurtov? Áno, a aj iné plasty. Aby sme pitnou šetrili vodou, samozrejme, nie umývať jednotlivo v momente vyhadzovania. Obaly od kozmetiky a čistiacich prostriedkov sa neumývajú.
 • Máme odstraňovať vrchnáky a etikety z plastových fliaš? Nie je to potrebné, lebo pri spracovávaní odpadu sa odstraňujú. Ani štítky z plechoviek piva nedávajte dole, lebo sa môžu stratiť a skončia na skládke.
 • Kartóny na vajcia sa nedajú znovu použiť na výrobu nových kartónov… ale sú rozložiteľné v prírode (bez nálepky), takže môžu skončiť dokonca v komposte.
 • Zrkadlá nepatria do skla. Obsahujú totiž kovovú zložku. A inak, nekupujte fľaše so zvláštnym tvarom, pretože aj tie sa zle recyklujú.
 • Čo s polystyrénom? Obaly z reštaurácií patria do triedeného odpadu, ale polystyrén zo zatepľovania domu je stavebný odpad.
 • Tuba zo zubnej pasty predstavuje problém – je to v skutočnosti plast, ak tubu maximálne vymačkáte, patrí do plastu.
 • Kompozité obaly sú tie, ktoré majú v sebe rôzne vrstvy materiálu – ich spracovanie je ťažké a záleží často od oblasti. Spýtajte sa vo svojej obci kam treba takéto obaly hádzať.
 • Zvyšky potravín (všetko vlhké a pod.) je najlepšie kompostovať – pri hnití na skládke tento odpad produkuje metán.
 • Nekrčte papier. Pri krčení sa narúšajú celulózové vlákna – platí, že čím zachovalejší papier, tým ľahšie sa recykluje.
 • Veľa druhov papiera nepatrí do separovaného odpadu, ale do kompostu, napríklad mastný a zmäkčený papier, účtenky, polepený papier, použitý toaleetný papier, použité obrúsky a podobne
 • Sú veci, ktoré nepatria ani do komunálneho odpadu, ani do oddelených nádob na separovanie – nebezpečný odpad. Čiže napríklad lieky, batérie, lampy, predmety obsahujúce atrament, kyselinu alebo ortuť (teplomery) a pod.

O autorovi Pozrieť všetko

admin