Ďaľší krok k efektívnejším batériám

Staré batérie

Staré batérie

Vedci v Amerike predstavili verejnosti nádejný a účinnejší spôsob ako skladovať nestabilnú a prerušovanú energiu, ktorú získavame napríklad z veterných alebo solárnych zdrojov.

Dnešné spotrebné batérie sú väčšinou založené na chemickom princípe. Sú síce lacné, ale náročné na “údržbu” a spotrebuje sa pri nich množstvo vzácnych kovov. Vanádiové a platinové technológie majú byť čoskoro prekonané. Správa sa objavila v časopise Nature a prišiel s ňou tím výskumníkov z Harvardskej univerzity.

Chémia v nových batériách má byť založená na jednoduchšom princípe a pri výrobe netreba používať klasické kovy. Jadrom majú byť cenovo dostupné látky, tzv. chinóny.

Princíp je ako pri iných baterkách – dve elektródy, z ktorých jedna produkuje elektróny a druhá ich absorbuje. Pri dnešnom type batérií umožňuje prenos energie elektrolyt, ktorý býva z gélu obsahujúcom kyselinu a soli. Tieto anorganické látky nahradili vedci vo vode rozpustnými organickými látkami na báze uhlíka, ktoré podobne uchovávajú energiu aj v telách rastlín a živočíchov.

Vynález lítiových, sodíkových a iných postupov (prvá bola nikel-kadmiová technológia s malou kapacitou) umožnil výrobu dobíjacích batérií – atómy putujú medzi elektródami z tekutého kovu rôznej hustoty tam aj späť, podľa toho, či sa nabíjajú alebo vybíjajú. Ak vedci dokážu proces obrátiť, energia sa skladuje aj keď práve “nefúka vietor alebo nesvieti slnko”.

Author: admin