Ďaľší krok k efektívnejším batériám

Staré batérie

Staré batérie

Vedci v Amerike predstavili verejnosti nádejný a účinnejší spôsob ako skladovať nestabilnú a prerušovanú energiu, ktorú získavame napríklad z veterných alebo solárnych zdrojov.

Dnešné spotrebné batérie sú väčšinou založené na chemickom princípe. Sú síce lacné, ale náročné na „údržbu“ a spotrebuje sa pri nich množstvo vzácnych kovov. Vanádiové a platinové technológie majú byť čoskoro prekonané. Správa sa objavila v časopise Nature a prišiel s ňou tím výskumníkov z Harvardskej univerzity.

Chémia v nových batériách má byť založená na jednoduchšom princípe a pri výrobe netreba používať klasické kovy. Jadrom majú byť cenovo dostupné látky, tzv. chinóny.

Princíp je ako pri iných baterkách – dve elektródy, z ktorých jedna produkuje elektróny a druhá ich absorbuje. Pri dnešnom type batérií umožňuje prenos energie elektrolyt, ktorý býva z gélu obsahujúcom kyselinu a soli. Tieto anorganické látky nahradili vedci vo vode rozpustnými organickými látkami na báze uhlíka, ktoré podobne uchovávajú energiu aj v telách rastlín a živočíchov.

Vynález lítiových, sodíkových a iných postupov (prvá bola nikel-kadmiová technológia s malou kapacitou) umožnil výrobu dobíjacích batérií – atómy putujú medzi elektródami z tekutého kovu rôznej hustoty tam aj späť, podľa toho, či sa nabíjajú alebo vybíjajú. Ak vedci dokážu proces obrátiť, energia sa skladuje aj keď práve „nefúka vietor alebo nesvieti slnko“.

O autorovi Pozrieť všetko

admin