Pár mýtov o CNC výrobe

CNC mýty

Programovaná CNC výroba je dnes najdostupnejšia v histórii, možno je na mieste zhrnúť si zopár laických nepresností, ktoré si o nej môžete ako človek nezasvätený myslieť.

  1. Je to príliš veľký podnik.  Ak ste v odbore, viete, že obrábanie pomocou CNC nástrojov môže byť za určitých podmienok docela prístupné. Zhotovenie dielu nemusí byť vôbec drahé a nie je pravda, že sa firmy venujú iba sériovej výroby. Menšie firmy ako Mevi.cz napríklad vyrábajú diely aj ako jednotlivé kusy.
  2. Obsluhovať CNC prístroj môžete aj bez skúseností. To vám určite neradíme, aj keď výrobcovia strojov to občas v marketingu preháňajú.
  3. Všetko je automatizované. Bez kvalitného programátora alebo operátora veru nie.
  4. Nastavte program a môžete ísť na pivo. Malá kontrola a korekcie sú potrebné vždy, jednak kvôli kvalite dielov a jednak kvôli možným problémom so strojným zariadením.
  5. Programátori nemusia byť strojári.  Stačí vedieť iba pracovať so schémami v CAM prostredí? Väčšina ľudí, ktorí obsluhujú CNC zariadenia pracovali v minulosti aj s inými nástrojmi a vedia si poradiť aj s inými strojárskymi úlohami.
  6. Čas výroby sa dá presne vyrátať. Áno, program síce vypočíta prognózu… ale výroba dielov sa aj tak často oneskoruje a niekedy za to jednoducho nemôžete.
  7. CNC stroje sú nesmrteľné. Áno, väčšina modelov pôsobí veľmi mohutným a byteľným dojmom. Ale  zároveň sú ich mechanické časti vystavené ohromnému tlaku a opotrebovaniu – potrebujú skúsenú obsluhu, ktorá prístroj správne prevádzkuje a predlžuje jeho životnosť.
  8. CNC dokáže vyrobiť všetko. Každé zariadenie má svoje obmedzenie. Dokážete vyrobiť pokročilé súčiastky, ale v istom momente narazíte na limit a musíte rozmýšľať v širšom technologickom spektre.

O autorovi Pozrieť všetko

admin