Voda na Marse

Že má Mars ľadové čiapočky na póloch sme už vedeli. Včera vedci oznámili, že na južnom póle, pod pevným ľadovcom môže byť voda v kvapalnom skupenstve.

Za objav vďačíme sonde European Mars Express a jej radarovému detektoru s názvom MARSIS. Objav prišiel až teraz, pretože v minulosti sa rôzni výskumníci snažili nájsť vodu najmä na povrchu planéty (kde sa však podľa všetkého nemôže nachádzať). Celý nález je založený na zbieraní dát z radarových signálov zo spomínaného radaru, ktorý vyvinula Talianska vesmírna agentúra a časťou technológie prispelo pasadenské laboratórium NASA.

Jazero tekutej vody má byť asi 1,5 kilometra pod povrchom, na súhrne radarových snímkov sa javí ako “svetlá plocha”. Nuž a voda, ako vieme – je jednou z hlavných podmienok pre život, tak ako ho poznáme. Objav sa ale musí oficiálne potvrdiť – inými výskumami a použitím iných nástrojov. Jedna z nových technológií dorazí na Mars ešte tento rok, pôjde o nemecké zariadenie, ktorého primárnou úlohou je skúmať unikanie tepla z povrchu planéty, ale môže hľadať aj dôkazy o prítomnosti vody.

Hľadanie vody je prioritou výskumu na Marse. V slnečnej sústave sa nachádzajú aj iné telesá s oceánmi vody – napríklad Jupiterov mesiac Európa alebo Saturnov mesiac Enceladus.

Obrázok a správa: NASA