Zelená domácnostiam II: Ako sa uchádzať o dotáciu

Pohľad zhora na solárne panely

Skoro 50 miliónov euro je pripravených pre majiteľov nehnuteľností v projekte Zelená domácnostiam II, ktorý beží od roku 2019 do 2023. Prvá vlna sa skončila v roku 2018 a v jej rámci sa preinvestovalo 45 miliónov eur na inštalácie malých zariadení, ktoré fungujú na princípe obnoviteľných energií. Ak ste nad niečím podobným ešte neuvažovali – možno práve teraz je ten správny čas.

Pri obnoviteľných zdrojoch ide o výrobu zdola – nebuduje sa nejaká obrovská centrálna elektráreň, naopak, zariadenia si montujú a prevádzkujú malé domácnosti. Európska únia to so zelenou energiou myslí vážne a preto podporuje štáty, aby domácnosti dotovali. U nás má agendu na starosti SIEA – Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Ako to funguje?

O dotáciu môžete požiadať iba počas otvoreného kola (harmonogramu). Zoznam zariadení je pevne daný (kvôli spôsobilosti techniky), rovnako sú daní zaregistrovaní zhotovitelia (firma, ktorá vám zariadenie namontuje a prostredníctvom ktorej získate dotáciu, respektíve poukážku).

O aké zariadenia ide?

Ide o slnečné kolektory, respektíve solárne zostavy, ktoré slúžia primárne na ohrev vody v domácnosti, kotly na biomasu, teplené čerpadlá, fotovoltaiku a veterné turbíny s výkonom do 10 kW (posledné dve položky slúžia na výrobu elektrickej energie vo vašej domácnosti, nie elektriny určenej na predaj. Či elektrinu však aj predávate, štát nekontroluje, snaží sa regulovať objem na jednu domácnosť vo výpočte dotácie.).

Aká je výška dotácie?

Odvíja sa podľa tabuliek, výkonu a druhu zariadenia. Pri tepelných čerpadlách je to napríklad 272 eur za jeden kilowatt výkonu a maximálna výška podpory je 2720 eur. Suma poukážky nesmie presiahnuť 50% ceny zariadenia + inštalácie (oprávnených výdavkov), čiže minimálne polovicu si hradíte sami. Reálne vyplatená podpora môže byť niekedy menšia ako je suma na poukážke. Celkové oprávnené výdavky sú vrátane DPH.

Čo sa môže z dotácie preplatiť?

Samotné zariadenie, alebo zostava, zásobníky vody, zemné vrty, komponenty a súčiastky nutné na prevádzku, montážny materiál potrebný pri inštalácii alebo zapojení, montážne práce, skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

K čomu zaväzuje dotácia?

Nainštalované zariadenie musíte používať minimálne dva roky od inštalácie, musíte ho udržiavať v prevádzky schopnom stave, musíte umožňiť revíznemu pracovníkovi kontrolu a musíte uchovávať všetky súvisiace dokumenty. Inštalácia musí byť dokončená do 3 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke.

Dokážem si poradiť s administratívou?

O poslanie žiadosti o poukážku môžete požiadať svojho zhotoviteľa – firemní administratívni úradníci majú s týmito vecami prax. Inak, existuje prehľadný manuál so všetkými krokmi žiadosti, schvaľovania atď., ktorý vypracovala SIEA. Ak chcete zmeniť zhotoviteľa, je to možné (preregistrovať vrátenú poukážku), ale len do 30 dní od jej vystavenia. V každom prípade je domácnosť zodpovedná za realizáciu projektu, zhotoviteľa môžete poveriť administratívou ako svojho splnomocnenca. Agentúra síce nabáda zástupcu domácnosti, aby vyplnil žiadosť, ale môžete tým poveriť ľubovoľnú osobu, ak ste si vedomí dôsledkov svojho konania.

Nezabúdajte aj na to, že je dôležitý čas vybavovania žiadosti. Suma 48 miliónov je konečná a platí na celý štát, pričom úradníci iba odhadujú koľko domácností si asi ako veľké sumy uplatní. Žiadosti posudzujú v takom poradí ako im prišli do systému a ako žiadatelia reagujú na ďalšie kroky.

Môžeme požiadať o dotáciu, ak sme žiadali o dotáciu v prvej vlne Zelená domácnostiam? Môžeme nainštalovať podobné zariadenie na poukážku, kde je uvedený iný typ zariadenia?

Je to možé, ale nesmie ísť o totožné zariadenie ako predtým. Ak v poukážke a v realite nesedia údaje, je pravdepodobné, že si budete musieť podať ďalšiu žiadosť o poukážku – aj keď sa vám napr. kotle zdajú veľmi podobné. Pri paneloch sa nikdy nesmie znížiť výkon ako je uvedené na poukážke, inak by ste o ňu prišli. Zvýšiť výkon (napr. pridaním panelov), je možné, aj keď dostanete preplatenú len pôvodne dohodnutú sumu.

Agentúra SIEA vypracovala zoznam otázok, na ktoré môžete naraziť – ak máte problém, pozrite sa najskôr do tohto dokumentu.

Zdroj článku: unicotrade.sk

O autorovi Pozrieť všetko

admin