Depresia

Nie vždy je bádanie veľkého medzinárodného tímu vedcov úspešné. Takmer deväťdesiat vedcov sa pokúsilo nájsť “gény depresie” alebo aspoň priniesť viac informácií o vplyve na zraniteľnosť depresiou. O rozsahu ich práce svedčí fakt, že im s testami pomáhalo takmer 50 tisíc dobrovoľníkov. Výsledok analýzy je nula. Erasmus Medical Center v Rotterdame nie je prvé pracovisko v tejto oblasti, ktoré neuspelo.

Napriek negatívnemu výsledku sa vedci ďalej domnievajú, že je možné odhaliť gény, ktoré sa podieľajú na depresii. Náchylnosť na depresiu je podľa všetkého sčasti aj dedičná z rodiny. Štúdia sa nezaoberala diagnózou, ale len symptómami choroby. Niektorí kolegovia tím vedcov kritizovali s tým, že v štúdii mali príliš rozmanitú vzorku pacientov, z rôznych spoločenských postavení, rôzneho veku, s rôznymi psychickými problémami. Navyše depresia je kolísavá choroba a symptómy sa časom môžu meniť.

Vedci sa nevzdávajú a dúfajú, že s väčšou vzorkou pacientov dosiahnu lepšie výsledky. Na kapitulácie je vraj ešte priskoro.