Harvardská profesorka si myslí, že Ježiš mohol byť ženatý

Ježiš Kristus

Ježiš Kristus

Karen L. Kingová z Harvardskej univerzity predstavila verejnosti kúsok papyrusu, podľa ktorého vraj mohol byť Ježiš Kristus ženatý. Uviedla, že ide o jediný staroveký text, ktorý sa výslovne zmieňuje o tom, že Ježiš mal ženu. Profesorka Kingová je teologička a odborníčka na dejiny kresťanstva. Domnieva sa, že pod výrazom „moja žena“ sa rozumie Mária Magdaléna.

Fragment textu má byť kópiou časti evanjelia z druhého storočia písaného v gréčtine z druhého storočia. Podľa Kingovej ranní egyptskí kresťania verili, že Ježiš bol  ženatý. Dodala tiež, že to nie je dôkaz o Ježišovom údajnom manželstve, ale o otázkach manželstva a viery, ktorými sa prví kresťania zaoberali v tej dobe.

Dokument predložila na 6-dňovej konferencii v Ríme. Teológovia nabádajú k opatrnosti kvôli nejasnému pôvodu textu. Vraj patrí súkromného zberateľovi, ktorý požiadal Kingovú o preklad a analýzu. Tá predložila teóriu, podľa ktorej začali kresťania asi po 100 rokoch od Ježišovej smrti preberať výhody manželského zväzku.

O autorovi Pozrieť všetko

admin