Váš dom poškodzuje až jedenásť druhov vlhkosti

Vlhký dom

Vlhký dom

Veľká časť stavebníckeho priemyslu je zameraná na riešenie problematiky izolácie a prevencii proti vlhnutiu stavieb. Máločo totiž budovu tak zhnehodnocuje ako voda v akejkoľvek forme. A tá do našich domovov prichádza neustále. Poznáme tieto druhy vlhkosti:

 1. Vlhkosť z novostavby. Pretože sa pri murovaní spotrebuje veľké množstvo vody, každá novostavba je prirodzene vlhká. Existujú rôzne spôsoby vysúšania.
 2. Bočne prenikajúca vlhkosť. Steny vlhnú zboku, ak je ich izolácia zle urobená alebo poškodená. Sanácia patrí k tým drahším vzhľadom na často veľké plochy, ktoré potrebujú opraviť.
 3. Vzlínajúca vlhkosť. To isté ako pri stenách, platí aj pri nedobrej podlahovej izolácii, alebo nešikovne odizolovanej pivnice. V tomto prípade nám vlhkú ale priamo základy stavby.
 4.  Vlhkosť zo starej omietky. Vďaka soliam a neustálym procesom sa môže aj stará (prekrytá inou vrstvou) omietkou javiť ako vlhká.
 5. Dažďová voda. Tam kam dážď najviac dopadá, je omietka najviac namáhaná. V prípade neomietnutého domu sa jedná už o vážnejší problém, nehovoriac o celkovej zvýšenej vlhkosti vzduchu počas daždivých dní.
 6. Voda vsakujúca špárami. Častý problém je, keď sa medzi domom a zemou (pôdou, chodním) atď. oddeľujú praskliny a špáry. Správny gazda by ich mal poctivo zašpárovať, inak mu opäť vlhnú základy domu.
 7. Hydrostatická vlhkosť (spodná voda). Klasický problém stavieb pri riekach alebo v oblastiach s vysokou spodnou vodou, prípade pri povodniach. Treba dodať, že voda je hore tlačená hydrostatickým tlakom.
 8. Elektromagnetická vlhkosť. Aj elektromagnetické polia niekedy zvyšujú vlhkosť muriva, môžu byť prírodného (napríklad podzemný prúd vody) alebo umelého pôvodu (vysielače, zle izolované elektrické vedenie).
 9. Chemická vlhkosť. Rôzne vlastnosti rôznych stavebných materiálov (rozdielna zásaditosť a kyslosť) spôsobujú, že jeden materiál nastáva vlhkosť od iného chemickou cestou.
 10. Ostrekujúca vlhkosť. Za ostrekovaním môže byť odrážanie sa dažďovej vody, alebo aj okoloidúce autá a podobne. Tam kde sa problém dlhodobo nerieši, môže začať rásť mach.
 11. Orosenie ľudskou činnosťou (kondenzácia). Často je za vlhnutím v dome naša vlastná aktivita – varenie, pranie, sprchovanie, pestovanie rastlín.

Vlhkosť je vážny problém a platí jednoduché pravidlo – kto ho zanedbáva, bude mať neskôr veľké problémy (a potom vám už nebudú stačiť len domáce alebo dokonca priemyselné odvlhčovače, ale budete musieť robiť drahé stavebné úpravy). Kto sa venuje pravidelnej údržbe, drobným opravám, vysúšaniu – ten má suchý a pohodlný domov.

O autorovi Pozrieť všetko

admin