Desať dôvodov prečo je bioplyn skvelé zelené riešenie

Zelená energia

Zelená energia

Bioplynové stanice rastú ako huby po daždi – všade tam, kde je podpora a dotácie. Myšlienka je výborná, koniec koncov ide o obnoviteľný zdroj energie.

Nie všade sa však podobné projekty stretávajú s pochopením obyvateľov v susedstve a sú prípady, keď sa občianskou cestou ľudia snažia zablokovať výstavbu stanice. Preto sme si dali v tomto článku za úlohu predstaviť pozitíva bioplynových staníc. Možno najväčšia nevýhoda týchto zariadení spočíva v tom, že ide o veľmi pokročilú technológiu, ktorá nie je prístupná laickej verejnosti a ťažšie sa chápe. Preto je dobré naštudovať si problematiku z fundovaných zdrojov. Naše dôvody, prečo je bioplyn skvelý zdroj, sú tieto:

  1. Zelený zdroj. Bioplyn nepoškodzuje životné prostredie. Je to definitívne šetrný zdroj energie, aj keď na to aby nahradil zemný plyn asi ešte dlho nebudú podmienky.
  2. Nezávislosť na cenách ropy a plynu. Nemusíte sledovať burzy a globálnu politiku. S obnoviteľnými zdrojmi energie by bol každý štát nezávislý od surovín iného štátu, aj keď dnes je to ešte utópia. Bioplynová stanica zbavuje krajinu časti energetickej závislosti.
  3. Kombinácia výroby elektriny a tepla. Technológia funguje vynikajúco v oboch smeroch. Tepla síce nie je toľko, aby sa vyplatilo ho napríklad prepravovať do blízkeho mesta, ale dajú sa výborne vykurovať napríklad blízke maštale, dielne a budovy.
  4. Technológia zlacňuje. Čím viac je na svete inštalovaných staníc, čím viac ľudí a firiem sa touto problematikou zaoberá, tým viac klesajú náklady na počiatočnú investíciu aj prevádzku.
  5. Odpad ako surovina. Z biomasy potrebujeme získať najmä horľavý metán. A keďže každá organická látka na svete je rozložiteľná, dá sa to aplikovať na rôzne poľnohospodárske zvyšky pre ktoré nemáme iné využitie. Napríklad hnojovica, zvyšky cukrovej repy v cukrovaroch, ale aj zvyšky jedál a podobne.
  6. Organické hnojivo ako bočný produkt. Sušina, ktorá na konci procesu ostane, môže byť použitá na hnojenie polí a záhradok.
  7. Podniky a družstvá môžu byť energeticky sebestačné. Nielen krajiny, ale hlavne aj menšie jednotky – firmy – si dokážu vyrábať všetku energiu, čo potrebujú. A ak produkujú nadbytok, môžu energiu dodávať do spoločných elektrických rozvodov.
  8. Spracovaný odpad neškodí. Semená buriny neklíčia, v odpade sa nemnožia nekontrolovateľne mikroorganizmy. Metán, ktorý prispieva k skleníkovému efektu sa nedostáva do atmosféry. Odpad, s ktorým sme si predtým nevedeli rady, môžeme teraz v rámci procesu výroby energie, bezpečne znehodnotiť.
  9. Technológiu je možné použiť pri čistení odpadových vôd. Anaeróbne čistenie sa dá aplikovať aj pri čistení priemyselných odpadových vôd a kalov – to znamená, že takéto ekočističky tiež dokážu produkovať energiu a teplo.
  10. Nádej pre chudobnejšie krajiny. Nuž a nakoniec dôvod, ktorý sa Slovenska až tak veľmi netýka, no ako relatívne rozvinutá krajina s priemyslom by sme mali myslieť aj na iných. Bioplyn je veľkou nádejou najmä pre Afriku. Na tomto plodnom kontinente má podľa svetových odhadov bioplyn ešte väčší potenciál ako u nás. Z rôznych príčin, ktoré si u nás už dosť dobre nevieme predstaviť.

O autorovi Pozrieť všetko

admin