Mesežnikov: Mobilitné centrá sú dobrá myšlienka (SME, 5.10.2004)

Politológ Grigorij Mesežnikov

Politológ Grigorij Mesežnikov

„V minulosti vzdelanci študovali vo viacerých európskych mestách, pracovali v ďalších a nebol to žiadny problém. Až po druhej svetovej vojne sme postavali bariéry medzi krajinami, aj medzi inštitúciami, uzatvorili sme sa.A toto v nás pretrváva a vo vzdelaní to veľmi prekáža,“ tvrdí predseda rezortnej koordinačnej komisie pre európske záležitosti Vladimír Šucha. „Existuje mnoho spôsobov mobilít, ale u nás sa uplatňuje väčšinou iba ten, že ľudia odchádzajú do zahraničia. Musíme vytvoriť podmienky na to, aby k nám prichádzali aj zahraniční vedci, aby tu žili a pracovali.

Keď prídete do cudzej krajiny aj s rodinou chvíľu vám trvá, kým nájdete vyhovujúce bývanie, školu pre svoj deti, lekára, s ktorým sa dokážete dohovoriť. Túto podporu by mali vedcom na zahraničných stážach poskytnúť mobilitné centrá. Budú slúžiť na to, aby „hosťujúci profesori“ nemuseli strácať neprimerané množstvo energie a času, kým si vybudujú sociálne zázemie. Na Slovensku vznikli dve takéto centrá – jedno na Technickej univerzite v Košiciach a druhé v Slovenskej akademickej informačnej agentúre. Tento projekt sa v súčasnosti realizuje v 33 krajinách Európy – všade sa postupne otvárajú mobilitné centrá a sprístupňujú mobilitné portály. Centrá navzájom spolupracujú v rámci európskej siete mobilitných centier ERA-MORE. Dôležité je aj vytvorenie národných mobilitných portálov, ktoré majú prispieť k priaznivejším podmienkam pre mobility výskumných pracovníkov.
„Mobilitné centrá sú na to, aby vám v cudzej krajine poradil niekto s vybavovaním základných vecí, kto ovláda jazyk, miestne zvyklosti a podmienky,“ vysvetľuje delegátka programového výboru pre ľudské zdroje a mobility Marcela Groholová. „Mali by slúžiť aj našim špičkovým pracovníkom, aby išli von a to know-how, ktoré tam získajú priniesli späť.“

Niektorí tomuto projektu vyčítajú, že ešte zvýši odliv mozgov zo Slovenska. Prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov si však myslí, že centrá sú dobrou myšlienkou. „Tento projekt netreba vnímať optikou úniku mozgov,“ hovorí Mesežnikov. „Dobré je všetko, čo pomáha formovať spoločný vedecký priestor. Brániť sa tomu je zbytočné. Takéto projekty naopak môžu pomôcť prekonať existenčné otázky.“

SME, príloha Kariéra, 5. 10. 2004

O autorovi Pozrieť všetko

admin