Myší mozog prežije telo

Laboratórna myš

Laboratórna myš

Čiastočným úspechom pri hľadaní večného života nazvali fantasticky niektoré médiá výsledok výskumu na americkej National Academy of Sciences. Myšie neuróny transplantované do mozgu potkana prežijú oveľa priemernú dĺžku života myšieho tela. Myš sa dožíva približne 18 mesiacov.

Niektorí neurochirurgovia ako Lorenzo Maggrasi na univerzite Pavie v Taliansku si myslia, že chátranie mozgu nemusí u cicavcov vrátane ľudí súvisieť so starnutím a vysokým vekom. Ako sa teda dá predĺžiť „životnosť“ človeka? Autor štúdie Magrassi odmietol teóriu, že všetky bunky u konkrétnych organizmov majú dopredu daný „čas spotreby“ a opotrebujú sa približne v rovnakom termíne.

Jeho tím za pomoci mikronástrojov chirurgicky transplantoval neuróny z myších embryií a kúsky mozgov do potkaních mláďat. Vedci museli čakať tri roky, aby potkany potom mohli pitvať. Transplantované neuróny splynuli s neurónmi nového nositeľa a normálne pracovali.

Výskum by mal pomôcť ľuďom, ktorí ochoreli na neurodegeneratívnu chorobu ako Parkinson alebo Alzheimer.

O autorovi Pozrieť všetko

admin