Pôvod mauritánskych kruhov stále nepoznáme

Richat na Sahare

 

Richat na Sahare

Pôvod útvaru, ktorý sa niekedy nazýva aj Oko Sahary, je neznámy.

Obrovský 50-kilometrový kruhový „terč“ v strede jednotvárnej púšte v Západnej Afrike priťahuje zraky výskumníkov už od prvých vesmírnych misií.

V minulosti sa verilo, že ide o kráter po dopade meteoritu alebo po vulkanickej aktivite. Tvar, ploché dno útvaru a neporušené vrstvy sedimentov pod povrchom však vylučujú meteorický kráter. Možno ide len o symetrický výsledok erózie, ktorej pôvod však nevieme vysvetliť. V hre je teória hydrotermálnych vôd s nízkou teplotou. Výskum ďalej prebieha.

Prírodný úkaz celým názvom Guelb er Richat pri Quadane v Mauritánii tvorí centrálny krúžok a vonkajšie hrádze. Nerastná štruktúra je zložená najmä z kremičitých a uhlíkových hornín, niektoré minerály sú vulkanického pôvodu – je ich ale príliš málo, aby sa dalo tvrdiť, že za vznikom Richatu stojí sopečná aktivita.

Obrázok: Image Credit: NASA/GSFC/MITI/ERSDAC/JAROS a U.S./Japan ASTER Science Team

O autorovi Pozrieť všetko

admin