Autoradmin

Slovenskí vedci chcú pracovať v EÚ (Pravda, 9.10. 2004)

Vedecká konferencia (ilustračné foto)

Vedecká konferencia (ilustračné foto)

Iba od utorka minulého týždňa oficiálne funguje Mobilitný portál pre vedeckovýskumných pracovníkov v Slovenskej republike a pracovníci mobilitných centier majú práce vyše hlavy.Portál má slúžiť pre slovenských vedcov, ktorí sa chcú zúčastniť na stážach alebo výskume v iných krajinách EU. Mobilitné centrá v Bratislave a Košiciach majú pomôcť so získavaním informácií o svojom budúcom pôsobisku a zároveň pomôcť rodinám vedcov adaptovať sa v novom prostredí.

Košické mobilitné centrum na Technickej univerzite už kontaktovalo do 20 záujemcov, informuje lokálna koordinátorka projektu Marcela Groholová. „Záujem je väčší, ako sme čakali. Ledva stíhame žiadosti spracovať,“ hovorí Groholová. Záujem prejavili najmä doktorandi a čerství absolventi, ktorí by si chceli svoje vzdelanie rozšíriť v zahraničí. Bratislavské centrum má práce pomenej. Za týždeň oficiálneho fungovania ho kontaktovali zatiaľ iba dvaja záujemcovia. „Neoficiálne fungujeme už dlhší čas, takže sme informácie poskytovali už od jari, keď ešte portál nefungoval,“ hovorí projektová manažérka Silvia Kotuličová.

Bratislavské centrum už kontaktovali aj zahraniční záujemcovia o vedeckú prácu na Slovensku. „Išlo najmä o záujemcov z Rakúska a Nemecka a z krajín mimo EU to bola Kanada,“ informovala Kotuličová. Bratislavské centrum plánuje v blízkej budúcnosti zorganizovať aj workshopy o používaní portálu a službách, ktoré mobilitné centrá môžu ponúknuť. Projekt ERA-MORE sa oficiálne spustil v júli tohto roku a má celoeurópsku pôsobnosť vrátane kandidátskych krajín a krajín mimo Európskej únie. Na internetovom portáli majú vedci možnosť sledovať aktuálne ponuky pracovných miest vo výskume vo všetkých 33 zúčastnených krajinách. Mobilitné centrá, ktoré by mali fungovať do konca roku 2005 už v každej krajine, majú domácim záujemcom poradiť, ako postupovať pri vybavovaní oficialít v cieľovej krajine. „Nejde o únik mozgov. Vôbec nemôžeme hovoriť, že sme otvorili bránu pre slovenských vedcov, aby utekali za lepšími platmi. Treba si uvedomiť, že vedci v zahraničí získajú množstvo dôležitých poznatkov, ktoré po návrate doma zúročia,“ uzatvára Groholová.